Grote mobiele toiletten met vrijwel gelijkvloerse entree, leuningen langs de binnenkant en een pneumatische deurdranger

Main Menu